Продуктов център

Подробности за продукта

BDL

Преглед

Временното изкупуване е опция, която създава финансирана сметка за изкупуване, която се използва за временно намаляване на месечното плащане на кредитополучателя през първата(ите) година(и) на заема.Процентът на банкнотите остава постоянен;само плащането на кредитополучателя се намалява.
* За заем с подходящ и висок баланс

Сценарий за заем

Ставката за първата година е4,375%

· 2-1 изкупуване
· 30 години фиксиран
· Процент на бележката 6,375%(Обърнете внимание на котировките на курса към 21.11.2022 г., подлежат на пазарни промени)
· Сума на заема $500 000* Макс.кредит на продавача 2,5% за покриване на разходите (включително процент на изкупуване)

Година 1 Година 2 Година 3, 4, 5, …
Лихвен процент 4,375% 5,375% 6,375%
Месечен PMT 2496,43 долара 2799,86 долара 3119,35 долара
Месечно спестяване на PMT 622,92 долара 319,49 долара /

· Сума на заема < $150 000 (-0,500)
· Att-Condo със срок >15 години и LTV >75% - 80% (-0,750)
· 2-4 единици с всички условия и LTV≤80% (-1000)
· Подчинение CLTV<80% (-0,375), CLTV≥80% (-1,250)
· Висок баланс LTV >60% - 75% (-0,750), >75% - 90% (-1,000)
· 45 дни (-0,149), 60 дни (-0,250)
★Допустим източник на акаунт - Сътрудникът е само от продавач/строител.Други вноски на заинтересованите страни зависят от одобрението на кредитора.
★Разходите за временно изкупуване зависят от разликата в общата годишна ипотечна вноска между лихвения процент на изкупуване и лихвения процент по банкнотите.
★Таксата на заемодателя е същата като в програмата на агенцията.


  • Предишен:
  • Следващия: